gmp343-dau-do-do-co2-cho-cac-phep-do-theo-yeu-cau.png

GMP343 Đầu dò đo CO2 cho các phép đo theo yêu cầu

Vaisala VietNam ANS VietNam

Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP343 là một loại đầu dò chính xác và chắc chắn cho các phép đo sinh thái. Các ứng dụng điển hình bao gồm việc tạo ra khí cacbonic (CO2) khi các sinh vật trong đất hô hấp, giám sát CO2 môi trường xung quanh, nhà kín và các ứng dụng OEM. GMP343 kết hợp phép đo CO2 bước sóng đơn, bước sóng kép mà không cần di chuyển.

GMP343 có thể xuất ra cả dữ liệu đo thô và được lọc số và nó cũng có thể bù trừ phép đo bằng phép đo nhiệt độ bên trong và các giá trị độ ẩm, áp suất và oxy tương đối do người dùng thiết lập. Kết hợp với GM70 cầm tay, GMP343 cung cấp một công cụ để đo tại chỗ chính xác. GM70 có thể được sử dụng như một thiết bị hiển thị, liên lạc và ghi dữ liệu.

Mỗi GMP343 được hiệu chuẩn bằng cách sử dụng các khí chính xác ± 0,5% ở 0 ppm, 200 ppm, 370 ppm, 600 ppm, 1000 ppm, 4000 ppm và 2%. Hiệu chuẩn cũng được thực hiện ở các điểm nhiệt độ -30 ° C, 0 ° C, 25 ° C và 50 ° C. Nếu cần, khách hàng có thể hiệu chuẩn lại thiết bị bằng cách sử dụng tính năng hiệu chuẩn đa điểm (MPC) cho phép lên đến 8 điểm hiệu chuẩn do người dùng xác định

Đặc tính:

  • Độ chính xác và ổn định tuyệt vời.
  • Cảm biến Vaisala CARBOCAP®, cảm biến hồng ngoại không phân tán (NDIR) chất liệu silicon.
  • Phép đo CO2 bước sóng đơn, bước sóng kép không cần di chuyển.
  • Các tùy chọn bù nhiệt độ, áp suất, độ ẩm và oxy.
  • Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm hoạt động rộng.
  • Mô hình khuếch tán và dòng chảy.
  • đáp ứng môi trường khắc nghiệt.

Ưu điểm:

Chi phí vận hành thấp
GMP343 là một đầu dò CO2 hút khuếch tán hoặc dòng chảy qua nhỏ, nhẹ nhưng chắc chắn với mức tiêu thụ điện năng thấp và tỏa nhiệt được thiết kế để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, đặc biệt là ngoài trời, giúp giảm chi phí vận hành.
Ổn định và đáng tin cậy
GMP343 có độ ổn định tốt cả về thời gian, nhiệt độ và dòng chảy ổn định tốt.